Waarom?

Bij Looops geloven we erin dat het simpel anders kan. Het omgaan met afval. Het is een manier van omdenken, het is een kwestie van doen (hoe). We moeten realiseren op wat een mooie blauwe knop we rondlopen. Die verdient meer aandacht. Dit is een kleine rimpel, maar dit is een uitgooi naar wat er milieutechnisch veel beter en slimmer kan.

Bij Looops geloven we erin dat door het voortouw te nemen, anderen sneller zullen volgen. Humane plicht. Liefde voor de natuur. Roeping dat er iets gebeurt. Als je een oplossing hebt dan moet je er iets mee doen. Aansluiting bij een beweging.

Het is een soort roeping om te helpen en impact te creeeren. Samen met de circulariteit afval slim inzetten. Geloof in circulariteit. Met circulair denken heb je een goede oplossing voor het grote probleem: afval. Maar waarom zijn we dan bureautjes aan het sjouwen, waarom niet groter? Omdat bureautjes binnen het bereik ligt.

Als specialist in circulaire bedrijfsinrichting geloven wij bij Looops erin dat duurzaamheid bij jezelf begint, in de beslissingen die je vandaag en morgen neemt, en dat het je economisch voordeel brengt.

Hoe, Wat & Resultaat

Hoe?
Netwerk met sociale impact, wij willen niet alles via de reguliere weg en arbeidshanden doen. Er zijn ook legio mensen die een kans verdienen om een bijdrage hieraan te leveren en die arbeidsplekken bieden wij. Daarom bouwen we aan een breed netwerk van sociale werkplaatsen waar werkzaamheden aan worden uitbesteed met goede begeleiding en hebben op onze eigen werkvloer veel mensen die een 2de kans verdienen.
Afgedankte producten omdenken naar courante producten door nieuwe identiteit toe te voegen en nieuwe toepassingen voor de grondstoffen te bedenken. Met een focus op besparing en een minimalisatie van afval.

Wat?
Ontzorgen door totaaloplossingen, die bijdragen aan Organisatiedoelen, door circulair te Ondernemen.

Resultaat
De essentie van ons zijn, van onze concurrentiekracht ligt vast. We kunnen authentiek zijn en dromen over wat w allemaal willen bereiken en waar we in geloven.

Circulair station

Wij inspireren bedrijven in Nederland tot circulair denken en handelen, door het winstgevend recyclen en upcyclen van kantoorinrichting. Wij maximaliseren herbruikbaarheid en minimaliseren waardevernietiging
In een wereld waar het grondstoffengebruik niet onuitputtelijk zijn, is het aan bedrijven om nu op te staan.

Wat gaan we doen: Looops helpt bedrijven een stap naar de circulaire transitie te maken, door als down-to-earth bedrijfsinrichter hierin voorop te lopen.